Instalace do modelu

1. Před instalováním zapalování pečlivě prostudujte návod k obsluze.

2. Zajistěte, aby v průběhu instalace zapalování nemohlo dojít k připojení baterií.

3. Při umisťování zapalování do modelu zvolte takovou pozici, aby během provozu nedocházelo k mechanickému poškození elektronické jednotky, nebo příslušných kabelů.

4. Elektronickou jednotku upevněte do modelu velmi pečlivě (např. stahovacími pásky) zabalenou do pružného přebalu. Nikdy neupevňujte zapalování pouze přilepením na oboustranné samolepící pásce. Řídící jednotka musí být bezpečně zajištěna a chráněna.

5. Zapalování a všechny součásti s ním spojené (motor včetně zdrojů a kabelů) musí být umístěny co nejdále (minimálně 25 cm) od radiové soupravy a všech jejich součástí (serva, zdroje, příjímač, kabely apod.). Případné průchody kabelů modelem vždy spolehlivě fixujte. Na mechanické poškození zapalování včetně příslušných kabelů se záruka nevztahuje.
 
83